Phát triển bền vững

  1. Chiến lược  phát triển :
  1. Trách nhiệm xã hội

Luôn tự hào về những gì chúng tôi đang làm , chúng tôi  đầu tư tâm sức , trí tuệ và tài chính để tạo ra đa dạng  những sản phẩm khăn giấy gia dụng ,tiêu dùng thiết yếu vì một   cuộc sống tốt đẹp hơn .

Đồng hành cũng  người nội trợ , tận tâm với sức khỏe cộng đồng , tạo việc làm và tình yêu công việc cho hàng trăm người là trách nhiệm và  tiêu chí cho những sáng tạo của chúng tôi

Chúng tôi tạo ra sự tiện lợi cho những sinh hoạt hàng ngày , dành thời gian cho những tiếng cười ,sự quan tâm chia sẻ vì một cuộc sống chất lượng hơn trong bộn bề lo toan

  1. Giá trị cốt lõi luôn hướng tới